Alt du bør vide om en stålorm (Anguis fragilis)

Stålormen er en relativt udbredt i Europa, og er set mange steder her hjemme i Danmark i Jylland. Dog selv om de er meget almindelige, i Jylland, grundet deres størrelse og farve, så er det ikke nemt at se dem, da de har en tindens til at gemme sig. En stålorm har et smukt udseende. Den har nogle flotte metalliske farver, som spænder sig fra stålgrå til kobberbrun. Derudover kan de ofte ses med en sort tynd streg, som begynder ved nakken og fortsætter ned ad kroppen. Hos de voksne stålorme kan dette mønster godt blive lidt utydeligt, men de står flot og klart på ungerne, som også har en lysere farve.

Livet i det fri

Generelt lever stålorme i det fri, og kan findes i engarealer, parker, haver, klitter og løvskove. De lever helst i steder, hvor de kan gemme sig i det høje græs, eller kan grave sig ned, hvilket også betyder, at de undgår moser, og andre meget fugtige arealer. Da arten er meget lille, er det nemt for den, at gemme sig i det høje græs eller grave sig ned. Stålormen bliver ikke meget mere 12 til 25 cm, nogle få har måske noget de 30 cm, men dette er ikke noget der sker ofte, da det er en meget lille art. Når det gælder naturlige fjender, så kommer det meget an på, hvor stålormen befinder sig. Dog er stålormens naturlige fjender ofte fugle, ræve og katte. Derfor er det også vigtigt at en stålorm har et sted at gemme sig, så de kan overleve i naturen. Grundet artens lille størrelse er der en begrænsning for hvad den kan spise. En stålorm er en insektæder, og holder sig mest til dette, så længe den kan gabe over dem. Derudover kan de også godt spise snegle med eller uden hus, hvis størrelsen er korrekt.

Livet i fangenskab

Det er meget normalt, at en stålorm befinder sig i det fri, dog kan man også godt holde dem i fangenskab, så længe deres behov er opfyldt. En stålorm kan holdes i fangenskab på to måder. Den ene i et terrarium, hvor det er vigtigt, at temperaturer, lys, foder og mere er inkluderet, for at sikre at stålormen har det bedste liv muligt. Derudover kan stålormen også holdes i et udendørsanlæg. Der skal bare sikres, at der ikke kan komme nogle rovdyr ind, og at stålormene ikke kan komme ud. Der skal også være mulighed for, at stålormen kan gemme sig og grave sig ned, som den også normalt ville kunne i det fri. Udover dette kan man også være sikker på, at der er foder nok til stålormen, ellers skal dette sættes ind, så de kan få er ordentligt liv i fangenskab. Hvis stålormen skal holdes i et terrarie er det vigtigt at temperaturen er rigtig. Normalt når de lever i det fri ville de skulle gå i dvale, men da de holdes i terrarie kan dette undlades, da det kan lægge mere pres på en stålorm end hvad der er nødvendigt.