Søg hjælp til din alkoholisme

Alkoholisme er en problemstilling, som rigtig mange danskere kæmper med i deres daglige liv. Det kan enten være fordi, de selv har et misbrug eller er nær pårørende til en, der har det. Alkoholisme har store negative konsekvenser, og der kan kun komme positivt ud af at komme af med afhængigheden. Er du eller en du kender alkoholiker, er der gode muligheder for at komme i behandling, så man kan vende tilbage til et almindeligt og godt liv uden misbrug.

 

Søg alkoholbehandling, hvis du har brug for det

 

Alkoholisme kan være ødelæggende både for den, der har alkoholmisbruget, men også for de pårørende, som ofte vil opleve stor sorg og vedvarende bekymring, fordi en, der står dem nært at et misbrug. For alkoholikeren selv kan et længerevarende alkoholmisbrug have store helbredsmæssige konsekvenser – både af fysisk og mentalt karakter. Men det er aldrig for sent at få et godt liv tilbage. Der findes dygtige behandlere, som kan hjælpe dig til at blive ædru og helt lægge alkoholen på hylden. På den måde kan du få livskvaliteten tilbage og få en god relation til din familie og venner igen.

Selvom mange danskere kæmper med alkoholisme, er det stadig et tabu, som de færreste snakker åbent om. Det er dog hverken flovt eller et nederlag at erkende, at man har et problem, og der er aldrig noget tabt ved at søge hjælp. På https://www.alfa-fredensborg.dk/alkoholbehandling/ kan du læse om den alkoholbehandling, der tilbydes på Alfa Fredensborg, som er et behandlingscenter, der tilbyder behandling for misbrug af blandt andet alkoholisme. Har du et blandingsmisbrug – det vil sige et misbrug af både alkohol og en anden substans som eksempelvis piller eller hash – kan du også få hjælp på Alfa Fredensborg. Behandlingscentret tilbyder alkoholbehandling baseret på CENAPS-modellen, som blandt andet har fokus på tilbagefaldsforebyggelse.

 

Alfa Fredensborg kan kontaktes døgnet rundt, og beslutter du dig for, at det er tid til behandling, er det derfor bare med at få ringet og komme i gang med din vej til et godt og misbrugsfrit liv. Er du pårørende til en, du mener, burde komme i behandling, kan du også anbefale vedkommende at ringe til Alfa Fredensborg og i første omgang få en snak med personalet om mulighederne, fremtidsudsigterne og så videre.

 

Hvad vil det sige at være alkoholiker?

 

Alkoholisme er et temmeligt udbredt problem, og mange har måske en lidt misforstået idé om, hvad det egentlig vil sige at være alkoholiker og leve med alkoholisme i sit daglige liv. Denne udbredte forestilling om, hvordan livet som alkoholiker er, stammer nok først og fremmest fra TV, film, serier og andre medier, der har tendens til at fremstille alkoholisme temmelig endimensionelt. I virkeligheden kan et liv som alkoholiker se ud på mange forskellige måder, og passer du ikke ind i den stereotypiske forståelse af en alkoholiker, betyder det derfor ikke, at du ikke kan have et problem med alkohol. Dette gælder naturligvis også, hvis du er pårørende til en, du mener kunne få gavn af alkoholbehandling. Alkoholisme hører hverken en specifik aldersgruppe, samfundsgruppe eller et særligt køn til, men er et problem alle kan møde.

 

Man kan definere alkoholisme som en tilstand, hvor man ikke længere har kontrol over sit alkoholmisbrug, og at der er tale om en decideret afhængighed. Alkoholisme kan opstå af mange forskellige årsager, og behandlingen af problemet vil derfor ofte blandt andet rumme en udredning af de bagvedliggende årsager til problematikken. De færreste bliver alkoholikere uden en dybereliggende årsag, hvorfor det er vigtigt at blive opmærksom på og behandle denne som et led i behandlingen.