Tømrer Odense kan hjælpe dig med at sætte lejligheden i stand inden salget

Der kan være mange årsager til at man skal finde en ny bolig og derved udskifte den gamle. Det kan være noget så glædeligt som en familieforøgelse, hvor der er for trang plads og pladsen dermed skal forøges eller noget så kedeligt som en skilsmisse. Uanset årsagen til flytningen vil den kræve at man enten sælger sin nuværende lejlighed eller sætter lejeboligen i stand for at få refunderet ens depositum.

Tømrer Odense sætter lejligheden i stand før fraflytning

En tømrer fra Odense kan hjælpe dig selvom du ikke bor i ejerlejlighed. For når du bor til leje, kan der i mange tilfælde være skader som skal udbedres inden du forlader lejemålet såfremt at du vil have det fulde depositum retur. Dette gør sig specielt gældende såfremt at du har boet der i en årrække. For selvom du ikke skal betale for almindelige slidtage når du bor til leje skal du betale for skader du har påført lejligheden. Det er svært præcist at definere hvor grænsen går og her kan en tømrer hjælpe. Årsagen til at det er en god idé selv at gøre det er at den tømrer du hyrer typisk er billigere end den boligadministratoren bruger. Derudover er der mange boligselskaber som har deres eget tømrerfirma og dermed forsøger de at skrue prisen så højt op som muligt hos dig idet at de tjener penge på det du skal betale. Vælger du selv at udbedre skaderne så minimerer du prisen.

Du kan også vælge at se på det ud fra et karmisk synspunkt. Du har boet et sted et stykke tid og forhåbenligt har du været tilfreds med at bo der og derfor bør du som minimum vise din tilfredshed ved at efterlade det i god stand til den næste som skal flytte.

Tømrer Odense forhøjer salgsværdien af din lejlighed

Hvad angår ejerligheden kan tømrermester Odense ligeledes hjælpe dig. For her gælder det ikke kun karmisk om at få lejligheden til at se så godt ud som muligt. Nej her gælder det om at få lejligheden til at se så dyr ud som muligt så den højeste salgspris kan opnås. Der er mange måder hvorpå tømrermesteren kan hjælpe med det på.

Den første ting tømrermesteren kan gøre er at udbedre de mindre skader, som der er i huset. Det kan være en dør som er gået i stykker, en karm som ikke sidder i vatter eller lister og paneler som ikke sidder helt tæt.

Tømreren kan lave små forbedringer som giver et positivt afkast

Det tømrermester Odense kan er også at hjælpe dig med at se og vurdere om der er projekter som der er monetær grund til at få lavet sådan at du får et højere udbytte ud af salget. Det kan være sådan noget som at sætte nye døre i , tætne omkring døre/vinduer o.lign. Alt sammen noget som ikke koster meget for tømrermesteren at udbedre men noget som en potentiel køber vil forsøge at få et afslag på grund af. Dette er endnu en god grund til at få tømrermesteren ud og give et tilbud på at forbedre lejligheden.